Wszyscy rodzice chcą, aby ich dzieci wyrosły silne

Wszyscy rodzice chcą, aby ich dzieci wyrosły silne, wykształceni, dostosowanych w społeczeństwie i w życiu ludzi. Ale widzimy, że to okazuje nie dla wszystkich. System edukacji nie działa w ten sposób, aby wszystkie dzieci udało się w pełni zrealizować się w życiu.

Dr Michał Lightman mówi, że nie ma wychowania jako takiego w ogóle, ani w przedszkolu, ani w szkole. Na całym świecie nie ma prawidłowego wychowania dzieci, który mógł by tworzyć prawdziwych, szczęśliwych ludzi. Żyjemy w iluzorycznym świecie, licząc, że wysyłając dzieci do szkoły, otrzymają oni tam wiedzę, które pomogą im w życiu. Ale widzimy, że szkoła nie daje nic dobrego dla naszych dzieci. Oni tylko kupują w nim złe nawyki. O właściwym zachowaniu szkoła nie dba. Tylko oznaczenia były dobre. Szkoła daje wiedzę przedmiotów do egzaminów na wyższe Uczelnie, ale nie wychowanie.

W domu, w rodzinie, rodzice zazwyczaj wychowują swoje dzieci na dobrych przykładach. Istnieją również dysfunkcjonalne rodziny.Telewizja, internet i szkoła tworzą u młodzieży negatywne nawyki. Musimy stworzyć społeczeństwo, które będzie prezentować i promować pozytywne przykłady we wszystkich mediach. Wtedy internet będzie udzielać innych informacji przydatnych dla ich rozwoju osobistego.

Dr Lightman mówi, że należy stworzyć nowy system edukacji, gdzie szkoła stanie się miejscem wychowania człowieka, gdzie dzieci będą mogły stworzyć dobrą, poprawną komunikację między sobą i zbudować harmonijny świat. Wtedy będą mogli stworzyć silną, zjednoczoną rodzinę. Tego trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat. Nie trzeba spędzać w szkole wiele godzin. Trzeba wyprowadzać dzieci na przedsiębiorstwa, szpitale, banki, do więzienia, aby ich nauczyliśmy się, jak działa świat.

Dzieci muszą wiedzieć, z wczesnych lat o budowie ciała człowieka, o stosunkach męskich i żeńskich podłóg. Programy te powinny być dostosowane do różnego poziomu, dla każdego wieku. Relacje dzieci i nauczycieli powinny być , aby dzieci nie były zamknięte, a potrafili otwarcie mówić. Na tym polega współpraca nauczycieli, psychologów i rodziców. Dzieci powinny zrozumieć, dlaczego u nich występują pewne pragnienia i jak się do tego ustosunkować.

Musimy stworzyć takie wychowanie, które nie będą kształtować dzieci do uniwersytetów, gdzie dostają tylko znajomość przedmiotów i jak zarobić pieniądze.

Należy utworzyć edukacja, tworząc człowieka, który będzie w stanie realizować się na rzecz społeczeństwa, stworzyć dobre środowisko, aby czuć się komfortowo i w dobrym i dobrym świecie. Do tego trzeba przygotować specjalistów. Potem nasze dzieci będą nauczycielami nowej generacji. Można za 15 lat utworzyć nową harmonijne społeczeństwo oparte na miłości, aby ludzie mogli stać się naprawdę szczęśliwi.

Michał Lightman jest znanym naukowcem – badaczem w dziedzinie edukacji i wychowania. Urodził się w 1946 roku w Witebsku. Wykształcenie wyższe uzyskał w państwowym politechnice i na uniwersytecie w dziedzinie biologicznej i medycznej cybernetyki w Sankt-Petersburgu. Autor wielu książek, takich jak: “Psychologia integralnego społeczności”, “Przewodnik po nowym świecie”, opracował metodę nauczania “Kabała w Moskwie”.
Więcej o dzieciach i meblach dla dzieci możesz przeczytać na stronie www.banaby.pl meble dla dzieci gdzie kupisz również wszystko dla swojej pociechy